logo


De Stichting Veteraan Autobussen is een Stichting die een grote collectie autobussen beheert en zo het mobiel cultureel erfgoed voor de toekomst wil bewaren. We willen de collectie voor de toekomst veilig stellen door deze te conserveren, te restaureren en te presenteren aan het publiek. Dat doen we met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers verdeeld over een aantal regionale werkgroepen.
Wij hebben geen museum, maar willen onze bussen tonen door het publiek daarvan te laten genieten door er mee te rijden. Daarmee wordt door horen, ruiken en voelen van dit stuk historie voor menigeen het verleden weer tastbaar en komen herinneringen naar boven. Wij opereren geheel zonder subsidies en zijn dus afhankelijk van donaties en legaten en de opbrengsten van ritten.

Donateur en Vriend van de SVA worden?

Wilt u ons steunen in het bereiken van ons doel en het bewaren van deze unieke collectie bussen die vrijwel alle uitsluitend in verschillende regio’s van Nederland hebben gereden, wordt dan Vriend van de SVA en geef u op. Al voor € 35,– per jaar bent u Vriend en ontvangt u alle informatie over onze activiteiten. Ook bestaan er als bedrijf mogelijkheden om ons te ondersteunen. Informatie daarover ontvangt u als u zich meldt op info@sva-museumbussen.nl

De mogelijkheden om ons te steunen zijn opgenomen in de volgende donateur-pakketten:

  • het Smit Pakket voor € 35,– jaarlijks, waarbij u ons huisorgaan de Veteraanbus ontvangt. Dit blad houdt u op de hoogte van de busgeschiedenis en betekenis van de bus voor de mobiliteit in Nederland. Ook informeren we u over onze activiteiten, waar we rijden, welke restauratieprojecten er gaande zijn en wat u daaraan kunt bijdragen.
  • het Roset Pakket voor € 70,– jaarlijks; naast de Veteraanbus ontvangt u ook jaarlijks een unieke uitgave met bushistorie dat de SVA aan vrienden ter beschikking stelt.
  • het Berkhof Pakket voor € 105,– jaarlijks; Als extra krijgt u hierbij een tegoed van BUSUUR*, waarmee dat u zelf kunt besteden voor eigen gebruik om met familie, vrienden of anderen een ritje te maken met een historische bus. (*minimaal 3 uren sparen als Vriend; u betaalt slechts de variabele kosten van de dieselolie).
  • Het Den Oudsten Pakket voor € 175,–; hierbij krijgt u jaarlijks 3 BUSUREN; de bus kan worden ingezet als u ons twee jaren als Vriend met dit pakket hebt ondersteund. Ook hier geldt dat alleen de kosten van de dieselolie in rekening worden gebracht.

Waar uw mogelijkheden liggen, weet u zelf het beste. Wij vragen niet alleen om financiële steun, we stellen er ook naar rato een passende tegenprestatie tegenover!  Meldt u aan via deze website: info@sva-museumbussen.nl; ons bankrekeningnummer is NL38 RABO 0147 9835 41, RSIN 8121.77.101, KvK: 41199153.

Indien u voor uw bedrijf een passend arrangement wenst, dan kunnen we dat samen met u uitwerken. Bel ons gerust op: 06-53 554 690.

 

LET OP: Omdat we een ANBI Stichting zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden de donaties aan onze Stichting op fiscaal aantrekkelijke manier in mindering worden gebracht op de Inkomstenbelasting. Daarbij kan van de multiplier van de Geefwet gebruik gemaakt worden door ons gedurende een aantal jaren te steunen. Een stimulans te meer voor u om zich bij ons aan te sluiten! wij zijn tevens aangesloten bij de Federatie Historische Automobielclubs, de FEHAC, die de belangen van de sector mobiel ergoed mede behartigt.

Het SVA Bestuur:

Voorzitter
Ing. A.P. Klaassen
Secretaris

Ing. J. Smit
Penningmeester
[ Vacature ]

Het bestuur ontvangt voor haar inzet geen beloning.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [66.62 KB]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [51.80 KB]

ANBI logo
logo FEHAC
steunons1