logo


Restauraties van onze museale bussen zijn tijdrovend en kostbaar. Vaak zijn meerdere jaren van hard werk noodzakelijk om een bus weer rijvaardig te maken en te laten goedkeuren door de Rijksdienst Wegverkeer. Aangezien de financiële middelen binnen de Stichting niet voor het oprapen liggen, formuleert het bestuur in samenspraak met de werkgroepen het restauratieproject of de restauratieprojecten die dat jaar zullen worden aangepakt. Financiering wordt dan deels uit eigen middelen gedaan en deels proberen we die in aanmerking te laten komen voor projectsubsidies van Cultuurfondsen die In Nederland dergelijke projecten ondersteunen. Aangezien deze fondsen slechts een deel van de financiering voor hun rekening kunnen nemen, is het noodzakelijk om u als geïnteresseerde in mobiel erfgoed ook mee te laten doen in een restauratieproject. Dat kan door een schenking voor dit dol ter beschikking te stellen (fiscaal aftrekbaar!) dan wel door deel te nemen in het voor de restauratie in te richten fonds dat u rechten biedt in de toekomst om mee te kunnen genieten van dat specifieke voertuig. Excursies en ritten voor eigen doeleinden behoren tot de mogelijkheden.

 

Geïnteresseerd? We hebben op dit moment twee projecten gedefinieerd, waarvoor we uw hulp inroepen:

Restauratie van dde GVB-Amsterdam bus uit 1947 
157-SVA TM 46-SVA TM

Restauratie van de Tensen-bus uit Soest van de werkgroep Apeldoorn/Arnhem 

Informatie kunt u verkrijgen via ons ins informatiepunt: info@sva-museumbussen.nl