logo


De Stichting Veteraan Autobussen

Ons doel

De SVA werd opgericht in 1969 met als doel het bewaren, restaureren, conserveren en waar mogelijk ook laten rijden van historische Nederlandse autobussen. Uiteraard was alle begin moeilijk, maar inmiddels heeft de SVA haar bestaansrecht bewezen en is er in de decennia lange geschiedenis een unieke verzameling museumbussen ontstaan. De Stichting Veteraan Autobussen is geregistreerd als een officiële ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij voldoen daarmee aan de eisen die door de Belastingdienst worden gesteld aan organisaties die actief zijn in de filantropische sector, in ons geval op het gebied van het cultureel mobiel erfgoed. Voor onze Stichting zijn dan ook de giften conform de regels van de Belastingdienst aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Wij zijn via deze site te benaderen maar ook via ons “Centraal Kantoor”, Vlijtseweg 86, 7317AG te Apeldoorn. (SVA@busverhuur.info)

Industrieel erfgoed

De huidige collectie bestaat uit ruim zestig bussen. De oudste hiervan, een Magirus stadsbus uit Amsterdam, dateert van 1925. Maar ook bussen uit de jaren tachtig maken al deel uit van de verzameling, die zowel stads- en lijndienstbussen, als touringcars omvat. Een deel van deze collectie «mobiel industrieel erfgoed» is inmiddels gerestaureerd en ook inzetbaar. Daarnaast zijn ook enkele grote restauratieprojecten onderhanden. Een deel van de collectie staat in depot, in afwachting van restauratie.

Rijdend museum

De SVA streeft er naar een «rijdend museum» te zijn. Om de bussen aan het publiek te kunnen tonen, neemt zij dan ook regelmatig deel aan allerlei evenementen op het gebied van (historisch) vervoer en worden er voor haar donateurs regelmatig excursies georganiseerd. Ook worden de bussen verhuurd, met name voor ritten die een relatie hebben met onze historie, maar ook voor trouwritten. Dit alles binnen de mogelijkheden die er zijn voor het rijden met historische voertuigen. Zo rijden we in de winter niet om onze collectie tegen de weersinvloeden te beschermen.

Regionale organisatie

Over een echt landelijk busmuseum beschikt de SVA (nog) niet, maar wel over diverse werk- en stallingplaatsen. Vanwege de omvang van de collectie en de binding aan regio’s is deze niet op één plek ondergebracht, maar verspreid over verschillende locaties, onder de hoede van (op dit moment 5) regionale groepen. Deze verzorgen het feitelijke beheer van de bussen en zijn in bepaalde mate zelfstandig, maar werken uiteraard allemaal samen onder de vlag van de SVA.

Algemeen Bestuur

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit betrokkenen bij diverse aspecten van het werk van de Stichting. Op 1 september bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Niek van Trigt                 voorzitter

vacant                           secretaris

Arend Klaassen               penningmeester

Gert-Jan Smith                 lid

Rob van Hengel               lid

Jan van Setten                 lid

Ewoud Modderman          lid

Hub Speetjens                lid

Leo Ringelberg                lid (namens KNV Besloten Busvervoer)

Alle medewerkers en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet. Voor speciale onkosten is een beperkte onkostenregeling van toepassing.

Enthousiaste medewerkers

Reeds vanaf haar oprichting draait de SVA volledig op de inzet van vrijwilligers, die zich belangeloos, als uitoefening van hun hobby, inzetten voor alle voorkomende werkzaamheden binnen de stichting. Dat zijn dan ook zeker niet alleen «technici». Allerlei vaardigheden en deskundigheid zijn voor de SVA heel belangrijk. Uiteraard kunnen onze Regio’s altijd nieuwe medewerkers gebruiken!

Financiële middelen

Behalve actieve medewerkers kent de SVA ook donateurs: particulieren en bedrijven, die met een jaarlijkse bijdrage het werk van de stichting ondersteunen. Deze donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten, aangezien de SVA op geen enkele wijze structureel wordt gesubsidieerd. De opbrengsten van bijvoorbeeld de al eerder genoemde trouwritten en van de verkoop van autobuscuriosa, foto’s, modelbussen en dergelijke, vormen daarnaast een aanvulling op de middelen voor stalling, restauratie en onderhoud.

Ook U

Wij hopen dat ook u enthousiast bent geworden voor het werk van de SVA! Als u ons wilt steunen, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt zich via SVA@busverhuur.info aanmelden als donateur voor minimaal € 35,- per jaar (bedrijven € 125,-). ons bankrekeningnummer is: NL38RABO0147983541. U ontvangt dan vier maal per jaar het SVA-informatieblad De Veteraanbus, dat u van alle ontwikkelingen op de hoogte houdt en informatie bevat over de historie van autobussen en de buswereld in Nederland. Ook bent u altijd welkom om eens een bezoek te brengen aan de werkplaats van een van onze regio’s, en wellicht vindt u dat zo gezellig, dat u als zich als medewerker wilt aanmelden om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken voor het behoud van onze collectie.

Jaarverslagen

Onderstaand zijn de resultaten van de Financiële Jaarverslagen over de jaren 2014, 2015 en 2016 weergegeven.